KOMPANIJA WINGATE OBELEŽAVA SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Kompanija Wingate priključila se globalnoj akciji obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima sa ciljem podizanja svesti javnosti o zdravstveni, ekonomskim i društvenim posledicama pušenja tradicionalnih cigareta, kao i predstavljanjem alternativnih rešenja koja su manje štetna, kako za čoveka, tako i za okolinu oko njega. 

Prema nedavnom istraživanju Svetske zdravstvene organizacije (SZO), gotovo trećina odrasle populacije u Srbiji izjašnjava se kao pušači, što predstavlja skoro tri miliona ljudi. Međutim, pojavom inovativne metode koja je sve popularnija – vejpova, prema istraživanjima mnogih internacionalnih zdravstvenih udruženja brojke se srazmerno sa ovim trendom menjaju kako u svetu tako i u Srbiji. Ova promena u trendu konzumacije vejp proizvoda u Srbiji u skladu je sa globalnim trendom. Prema nedavnom istraživanju SZO sprovedenom u Velikoj Britaniji, procenat odrasle populacije koja koristi elektronske cigarete porastao je na 8,3 odsto, što iznosi čak 4,3 miliona ljudi. Ovo istraživanje takođe ukazuje na to da većina aktuelnih vejpera su bivši pušači duvanskih cigareta, čak 57 odsto.

Institut za Javno zdravlje Velike Britanije je objavio da su elektronske cigarete čak 95 odsto manje štetne za zdravlje u poređenju sa duvanskim cigaretama. Ovo je važan podatak koji ukazuje na potencijalne zdravstvene beneficije prelaska sa duvanskih cigareta na vejp uređaje.

Sa Nacionalnog Instituta za Kancerogena oboljenja Francuske navode da “vejp” nije duvanski proizvod, a da kancerogena oboljenja povezana sa duvanom izazivaju mnoge štetne supstance u duvanskom dimu. Ugljenmonoksid i čestice koje proizvodi dim su glavni krivci kardiovaskularnih bolesti. Čvrste čestice prisutne u tom dimu igraju važnu ulogu u nastanku respiratorne insuficijencije. Ovi proizvodi ne postoje u značajnim količinama u “pari” vejpova. Stoga se očekuje značajno smanjenje rizika od raka kod pušača duvana koji pređu na vejp uređaje”. Oni takođe ističu da bi trebalo uvideti veliku razliku u riziku gde se u odnosu na vejp uređaj štetnost cigareta odražava u velikom broju smrtnosti na godišnjem nivou u Francuskoj koji iznosi 75.000. 

“Uzimajući u obzir sva dosadašnja istraživanja, može se zaključiti da su vejp proizvodi neuporedivo manje štetni od tradicionalnih duvanskih cigareta, što je posebno važno u kontekstu sve većeg broja pušača u Srbiji. Trend prelaska na vejpovanje se primećuje i u drugim delovima sveta, stoga, ukoliko želite da smanjite štetne efekte pušenja, vejpovanje može biti odlična alternativa”, savetuje dr sci.med. Svetlana Karić i dodaje da pored zdravstvenih problema koje duvanski dim nanosi, sa njima problemi sa zaštitom životne sredine idu u korak.

“Opušak od tradicionalne cigarete je izuzetno toksičan jer se u filter kroz koji udišemo dim skupljaju sve čestice koje sagorevaju unutar cigarete. Problem sa zagađenjem prirode od opušaka je evidentan i zaista pravi veliki globalni problem”. dodala je dr sci.med. Svetlana Karić. 

Kompanija Wingate u Srbiji nudi rešenje nakon svojih potrošenih vejp uređaja Salt i Maskking gde se na svim prodajnim mestima nudi reciklaža kompletnog uređaja. Prema njihovoj društvenoj odgovornosti o ovom problem, oni smatraju da bi svaki proizvođač trebalo da bude odgovoran za svoje ambalaže proizvoda pogotovo ako one u sebi sadrže plastične i aluminijuske čestice.

Budite Povezani

Još vesti

Blog
Milos Miscevit

KOMPANIJA WINGATE OBELEŽAVA SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Kompanija Wingate priključila se globalnoj akciji obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima sa ciljem podizanja svesti javnosti o zdravstveni, ekonomskim i društvenim posledicama pušenja tradicionalnih cigareta, kao i predstavljanjem alternativnih rešenja koja su manje štetna, kako za čoveka, tako i za okolinu oko njega.  Prema nedavnom istraživanju Svetske zdravstvene organizacije (SZO), gotovo trećina odrasle populacije

Pročitaj Više »
Korpa

MOLIMO VAS DA POTVRDITE DA STE STARIJI OD 18 GODINA KAKO BISTE NASTAVILI!